דיבייט "בין השקפות עולם": איזו שיטה מבטיחה איכות חיים גבוהה יותר?