על המשמעות: פרק 2 – האם שיטת הבחירות בישראל מאפשרת קיום דמוקרטיה בריאה?