בחירת העורך

הרשומות של אריאל ליכטרמן

אריאל ליכטרמן
אריאל ליכטרמן

תלמיד ישיבת ההסדר הר עציון, פעיל ליברל וסגן יושב ראש ליברלים בזהות.