הרשומות של רפאל בן לוי

רפאל בן לוי
רפאל בן לוי

דוקטורנט למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן. מחקרו עוסק בממשק בין ערכים ותפיסות עולם לבין חשיבה ביטחונית אסטרטגית והוא מחזיק בלוג בשם "חירות תחת האל".

בין מרקס, פרויד, השמאל החדש ורבי צדוק מלובלין: הרהורים על היחס בין רגשות לתבונה בטבע האדם

4 פברואר
השמאל החדש בנוי על מיזוג בין מרקס ופרויד, ולפיו, עיקר האדם נמצא ברגשותיו ויצריו האפלים ולא בתבונתו. התוצאה הפוליטית היא חוסר סובלות לדו-שיח רציונלי. האם בתפיסה העברית יש מענה לכך?
 5 דקות