בחירת העורך

הרשומות של עידן ארץ

עידן ארץ
עידן ארץ

חוקר ויועץ תקשורת ב"תחרות - התנועה לחירות בתעסוקה", פעיל וכותב ב"חופש לכולנו". בזמנו הפנוי מנסה להיות סטודנט מתפקד לכלכלה ולהיסטוריה.