בחירת העורך

הרשומות של קרן לוי גנני - סניידר

קרן לוי גנני - סניידר
קרן לוי גנני - סניידר

דר' קרן לוי גנני סניידר חוקרת את השפעותיו של הסכסוך הישראלי-פלסטיני על מערכות היחסים בין קבוצות בחברה הישראלית בכלל, ועל עמדות הישראלים כלפי מבקשי מקלט ומדיניות מקלט בפרט.