בחירת העורך

הרשומות של נדב פרלמן

נדב פרלמן
נדב פרלמן

תומך בשיטת קו ישר www.kav.org.il ותלמיד פילוסופיית האובייקטיביזם של איין ראנד.