בחירת העורך

הרשומות של עומר סולודוך

עומר סולודוך
עומר סולודוך

דוקטורנט למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב. חוקר השפעות כלכליות-פוליטיות של מדיניות הגירה ואזרחות במדינות אירופה וה-OECD.