בחירת העורך

הרשומות של עומר גריג

עומר גריג
עומר גריג

ראש דסק כלכלה ומחשבה מדינית באתר. סמנכ"ל המרכז לקידום חברתי וכלכלי ועורך האתר "קיוונים".