הרשומות של רוני גורדון

רוני גורדון
רוני גורדון

סטודנט לתואר שני במסלול המחקרי בבית הספר לממשל ויחסים בין לאומיים באוניברסיטת תל אביב. מחקרו עוסק בפרספקטיבות האתיות והאפיסטמיות של הסכסוך הישראלי- פלסטיני, ונשען על המסורת הפילוסופית הקונטיננטלית בכלל והאסכולות הפוסט- סטרוקטורליסטיות בפרט. בנוסף, מומחה לפוליטיקה של רוסיה, המרחב הפוסט סובייטי ויחסי המערב מולה.