בחירת העורך

הרשומות של טל קופל

טל קופל
טל קופל

בוגר תואר בראשון במדעי המדינה ותקשורת ציבורית, בוגר תואר שני במורשת ישראל עם התמחות בתקופת ההתגבשות של הציונות (עד שנות החמישים). בעל הבלוג הפוליטי "כה אמר קופל", מורה ומחנך.