בנימין נתניהו לא אמר “הערבים נוהרים לקלפי”

אני יודע, זה עניין זניח ואפילו קטנוני, ואולי גם לא פופולארי, ובאמת סליחה שאני מתעכב על משהו כל כך טריוויאלי. אבל מאחר ואנחנו נכנסים שוב למערכת בחירות, והציטוט היצירתי הזה קרוב לוודאי יזכה לעדנה מחודשת, נראה שיש מקום להבהיר את הדברים. מה לעשות, יש לי אובססיה מוזרה כזו לפיה האמת היא חשובה (כזה אני, מיושן).

כמו שכולם יודעים, ביום הבחירות ב-17 למרץ 2015, בנימין נתניהו פרסם סרטון הנקרא “שלטון הימין בסכנה”. בין היתר, ביבי אמר ש”הערבים נוהרים לקלפי”, וזכה על כך לביקורת רבה. “הערבים נוהרים לקלפי” הפך למעין מטבע לשון שמיוחס לביבי ושנכנס לז’רגון הפוליטי בישראל. חפשו בגוגל “הערבים נוהרים לקלפי” ותמצאו עשרות אזכורים של הציטוט הנודע. בעיתונות הזרה, הביטוי תורגם ל-“in droves”, כלומר “כעדר”.

אלא ש… ביבי מעולם לא אמר את המילים האלה.

לא מאמינים לי? תראו את הסרטון. הוא אכן אמר משהו דומה: “המצביעים הערבים נעים בכמויות אדירות לקלפי.” הקורא חד ההבחנה יזהה מיד שהמילה “נוהרים” אינה מופיעה. לאור זאת, כל המייחס לביבי את הציטוט “הערבים נוהרים לקלפי” אינו אלא טועה ומטעה. אף על פי כן, מאות פוליטיקאים, עיתונאים, אנשי ציבור ואחרים, נוטים להזכיר את הציטוט המעוות בכל הזדמנות שרק ניתן. נדמה שכדאי לתקן אותם ולהעמיד אותם על טעותם.

מן הראוי היה לסיים את ההבהרה כאן. אולם, מניסיוני למדתי שכאשר מצביעים על עובדה פשוטה זו, עולות מספר תגובות תמוהות שיש להתמודד עמן. לאור זאת, ערכתי לשימוש הקוראים את קובץ התגובות והתשובות, המוצג להלן.

תגובה: אבל זו עדיין אמירה מזעזעת. הציטוט האמיתי גרוע בדיוק כמו הציטוט השגוי. איך אתה מגן על האמירה האומללה הזו?

תשובה: זה דיון אחר לחלוטין. יכול להיות שזו אמירה רעה מאוד. תופתעו לגלות שניתן להתנגד לביבי, לסלוד מאמירותיו ולחלוק על דעותיו, מבלי לייחס לו אמירות פיקטיביות באופן שקרי. אלא שהדיון “מה דעתי על מה שביבי אמר” יכול להתחיל רק אחרי שברור “מה ביבי אמר”. במילים אחרות, המחויבות לאמת אינה תלויה בחיבה שלנו כלפיה, גם בעניינים פעוטים כביכול.

תגובה: נו באמת. בקושי יש הבדל. מה כבר העניין להשתמש בציטוט השגוי?

תשובה: זו טענה מוזרה וקצת מטרידה, במיוחד ככל שהיא נוגעת לעיתונאים, האמורים להיזהר בלשונם ולהקפיד על רמה גבוהה ביותר של דיוק מילולי, “קלה כחמורה”. ממתי שקר הוא לגיטימי רק משום שהוא קטן וזניח? ממתי אי-דיוק מוכח וגלוי הפך להיות מנהג מקובל? כיצד ייחוסן של מילים לאדם שמעולם לא אמר אותן מתיישב עם סטנדרט עיתונאי תקין?

המשמעות של ציטוט ושל סימן הפיסוק “מרכאות” היא להביא את הדברים המדויקים של המצֻטט. לא בערך, לא “רוח הדברים”, ולא פרשנות שלהם. מועצת העיתונות מסכימה לכך, לפי סעיף 4(ג) לתקנון האתיקה המקצועית של העיתונות: “לא יובאו דברים בשמו של אדם אלא אם הם מובאה ישירה ומדויקת מפיו או ממסמך בכתב.”

תגובה: זו אותה המשמעות. בכל זאת תסביר לי, למה זה ביג דיל?

תשובה: בדרך כלל, מי שצריך להתגונן ולהצדיק את מעשיו הוא זה שמתעקש להשתמש בציטוט מעוות, ולא זה שטוען בעד דיוק בציטוט (בכל זאת, זו לא ממש טענה רדיקלית). חובת ההוכחה צריכה להיות על זה שחורג מהנורמה, ועליו להסביר מדוע החריגה היא לגיטימית או מוצדקת.

על כל פנים, בהחלט יש הבדל, וזה אכן ביג דיל. הראיה הקלה והפשוטה היא ההתעקשות של יריבי נתניהו להשתמש בציטוט השגוי. המצודדים בביטוי “נוהרים” מצויים במילכוד: או שההבדל הוא טריוויאלי וחסר משמעות, ואז אין כל הצדקה לעוות את הציטוט ולהציג מצג שווא (אם “אין הבדל”, למה לדבוק במילה שאינה מופיעה במקור?); או שההבדל הוא משמעותי ובעל משקל, ואז המעוותים את הציטוט בעצם מודים שהם מטעים את הציבור בעניין מהותי, במזיד ובמודע.

לגופו של עניין ולעניות דעתי, נראה שהציטוט המעוות הוא אכן בעל משמעות. השימוש בביטוי “נוהרים” הוא לא תמים ואינו נעשה מטעמי נוחות. המילה “נוהרים” היא חריפה יותר, סנסציונית יותר, מתסיסה ומכעיסה יותר. הביטוי “נעים בכמויות אדירות” הוא תיאור עובדתי (בין אם אמת או שקר); הביטוי “נוהרים” הוא אלגורי ודמיוני, ונועד לעורר תחושה של שטף גועש ובלתי-נשלט (בדומה לביטוי “נהרות של דם”). ספק אם התרגום לאנגלית של “עדר” היה בא לעולם בלי ההפניה למילה “נוהרים” במקור (השגוי). בקיצור, השימוש ב”נוהרים” מקל טיפה יותר על אלו המבקשים להציג את הביטוי כגזעני וגס רוח.

אלא שזו פרשנות שלי, ואין חובה להסכים עמה. בדיוק מסיבה זו מן הראוי להביא את הציטוט המקורי בלבד, וכך להימנע מחשד של עיוות משמעות המקור באמצעות כל מיני שינויי מילים. לו היו דבקים בביטוי המקורי, הדיון אודות משמעות השינוי היה מתייתר לחלוטין. לכן מעתה ואילך, עזרו לחברים מבולבלים ותקנו אותם על טעות מצערת זו.

שמחתי לעזור.