בחירת העורך

מנוי לפודקאסט על המשמעות

מתחיל

10 ש"ח / לחודש
  • קבלת כל פרק שבועיים לפני כולם
  • קבלת הפרקים המלאים

זהב

30 ש"ח / לחודש
  • כל מה שיש ב"מנוי פרימיום"
  • ספר מתנה לבחירה

פלטינום

50 ש"ח / לחודש
  • כל מה שיש ב"מנוי זהב"
  • זכאות ייחודית לבחירת נושא ומרואיין לפרק

מתן חסות לפרק בודד בפודקאסט 600 ש"ח