תיק 2000: ההמשך הולך אחרי ההתחלה

״החקירה התבססה על שתי הקלטות שנעשו ביוזמת ראש הממשלה ובוצעו בחשאי במכשיר הסלולארי הנייד של ארי הרו״ (מתוך המלצות המשטרה, 2018)

 

היועמ״ש אישר ביולי 2016 את ביצועה של בדיקה משטרתית בשני נושאים, כש״הראשון הוא בחינת שתי הקלטות שהיו מצויות בטלפון הנייד של ארי הרו״. הבדיקה הפכה לחקירה פלילית בינואר 2017 כי ״ניתוח הדברים שנשמעו בשתי הקלטות ובירור פרטים מסוימים מהשיחות במסגרת הבדיקה, לימדו על ‘חשד סביר לביצוע עבירה'”. באוגוסט 2017 נחתם הסכם עד מדינה עם הרו “במסגרת החקירה”, כאשר הכוונה הייתה ספציפית לחקירת תיק 2000 [הציטוטים הם מתוך נספח לכתב החשדות, 2019]. סיכום חקירת המשטרה הועבר לפרקליטות בפברואר 2018 והמלצות הפרקליטות פורסמו שנה לאחר מכן. מתוך המידע שכבר פורסם עולות שאלות ביחס לכמעט כל החלטה בנוגע לתיק 2000, מפעולות המשטרה, דרך אישורי הפרקליטות ועד להחלטת היועמ״ש.

מתי ולמה נחשפו החוקרים לשיחות בין מוזס ונתניהו מלכתחילה?

בדצמבר 2015 פורסם בתקשורת לראשונה כי ארי הרו, מי שהיה ראש הסגל בלשכת נתניהו, נחקר במשטרה בחשד שמכר בצורה פיקטיבית חברת ייעוץ שהייתה בבעלותו. ביולי 2016 התפרסם ש״חומרים שנתפסו במחשבו האישי של הרו הם אלו שהובילו לבדיקה נגד נתניהו״ [מתוך חדשות העולם החרדי]. בינואר 2017 עם פתיחת חקירה פלילית בתיק 2000 התברר שמדובר בהקלטות של נתניהו שנתפסו ברשות הרו ״בהן הוא [נתניהו] נשמע מנהל משא ומתן עם איש עסקים על מתן הטבות הדדיות״ [מעריב, ינואר 2017]. בנוסף, ״נטען כי הרו לא העביר את השיחה למשטרה בתמורה להקלות בחקירתו ולא חתם על הסכם עד מדינה” [ידיעות, ינואר 2017].

אם נכון שהרו לא העביר את ההקלטות לידי המשטרה, הרי שהמשטרה השיגה את הראיות נגד נתניהו באמצעות האזנת סתר, אשר מוגדרת כ״האזנה ללא הסכמה של אף אחד מבעלי השיחה״ [חוק האזנת סתר, 1979]. גם אם נתניהו היה אדם פרטי, על החוקרים מוטלת החובה להפסיק ולהקשיב בשעה שהם מבינים שהשיחה לא רלוונטית לחקירה, אבל הדבר חמור במיוחד כיוון שמדובר בהאזנת סתר לחבר כנסת. דוח מבקר המדינה ביחס להאזנות סתר משנת 2010 קבע שאם ״נקלטה באקראי שיחה עם חבר כנסת, תופסק, מיד עם היוודע למאזין שמדובר בחבר הכנסת, הקשבה לה, ולא ייערך תמליל שלה”. במילים אחרות, ברגע בו זיהו החוקרים כי אחד הצדדים לשיחה הוא חבר כנסת היה עליהם להפסיק מיד להאזין להקלטה, ולפני שיכלו להסיק במה מדובר – זה חלק ממהות חסינות חברי הכנסת.

הסכם עד מדינה כניסיון להכשיר את פעולות החוקרים

אחרי המלצת המשטרה להעמיד את הרו לדין, מפברואר 2017, גברו ההערכות בתקשורת שכדי לחמוק ממאסר הרו יסכים להעיד נגד נתניהו. באוגוסט 2017 נחתם עם הרו הסכם במסגרתו ישמש כעד מדינה בתיק 2000 תמורת הקלות בתיק בו הוא עצמו נאשם בלי קשר לנתניהו. המשטרה הגישה את המלצותיה בתיקי נתניהו בפברואר 2018, אבל לא פירטה מה תרומתו של הרו לקידום החקירה שהצדיקה הסכם עד מדינה. פרסום כתב החשדות מפזר את הערפל ומפרט את העניינים בהם תרם הרו בתיק 2000 – להלן כל האזכורים [ציטוטים מכתב החשדות]:

״הפגישה הרביעית והחמישית הוקלטו, לבקשתך, באמצעות המכשיר הנייד של ארי הרו״ (עמוד 12).

״בפגישות המוקדמות ובשיחות טלפון שקיים הרו בשליחותך […] דנת עם מוזס במועד הצפוי להצבעה בקריאה טרומית להצעת החוק […] בפרט, באחת השיחות שניהל הרו, בשליחותך […] הוא ביקש ממוזס שיפנה לכבל ויבקש ממנו לפנות ללוין, על מנת שיתאמו את דחיית ההצבעה בקריאה טרומית […] וזאת מבלי שמוזס יחשוף בפני כבל שהוא פועל בתאום עמך” (עמוד 13).

״במועד שאינו ידוע במדויק […] נפגש הרו לבקשתך […] בפגישה דנו הרו ולוין בחקיקה שתגביל את ״ישראל היום״, במתווה חלופי להצעת החוק של כבל״ (עמוד 13).

״במעשי הפרת האמונים כאמור לעיל […] עירבת במעשים אלו את עובד המדינה, ראש סגל לשכת רה״מ, הרו” (עמוד 16).

 

לא נראה, אם כן, שהעדות של הרו מוסיפה נופך משמעותי לאישום. ההקלטות נמצאות כבר בידי הפרקליטות, וגם אם המקרים בהם הרו פעל כמתווך עבור נתניהו, לפני הצעת השוחד בשיחה הרביעית, חיוניים לביסוס האישום, סביר להניח שכבל ולוין חיזקו את העדויות הללו של הרו, ושגם נתניהו ומוזס לא מכחישים את העובדות המוצגות בכתב החשדות.

מכאן שהסיבה הסבירה היחידה להסכם עד המדינה עם הרו היא להכשיר מבחינה חוקית, בדיעבד, את האזנת הסתר שהביאה לפתיחת החקירה. זה נשמע כמו תיאוריית קונספירציה, אבל יש בזה הגיון: אם החוקרים קיבלו אישור להאזין לשיחה מפי אחד ממשתתפיה – הרו, אשר לפי דיווחים נכח בשיחה – אז לא מדובר בהאזנת סתר; ואם לא מדובר בהאזנת סתר, אז להבנתם מותר היה לחוקרים להקשיב לשיחות נתניהו גם ללא אישור מיוחד, ולכן ניתן להשתמש בקלטות כראייה קבילה. החלק החיוני היחיד בעדות של הרו באוגוסט הוא בדיוק מה שחזו בגלובס במרץ, חודשים לפני שהפך עד מדינה, ואני מצטט: ״העובדה שהרו סיפק עדות בנושא הקלטות של מפגשי נתניהו עם מוזס – שבה הצהיר כי היה נוכח בשיחות – היא הדבר שהכשיר את השימוש בהקלטות מבחינת החוקרים״.

האזנות סתר

בשנת 2003 בדק היועמ״ש אם יש מקום להאשים את ניצב מזרחי בכך שבמהלך חקירה נגד ליברמן (1998-9) הורה על האזנות סתר שחרגו מהאישור שקיבל מבית המשפט כחלק מהחקירה. היועמ״ש קבע, ובג״ץ אישר את קביעתו, כי בפעולותיו מזרחי חרג בצורה משמעותית מהצווים, אבל לא נמצאו ראיות ברורות לכך שמזרחי הבין שההאזנות חרגו ממה שהתיר בית המשפט. ובכל זאת, בג״ץ סיים את חוות דעתו בהערה שנועדה למנוע תקלות דומות בעתיד: ״בהתחשב בפוטנציאל הממשי לפגיעה בזכויות הפרט הגלום בצווים להאזנת סתר […] אין מקום ל״פרשנות יצירתית״ של הוראות הצווים על-ידי גורמי הביצוע״ [פסק-דין בג״ץ, 2004]. משעשע לציין שבין השיחות להן צוטטה המשטרה ללא סמכות לפני 20 שנה נכללו גם שיחות פוליטיות בין ליברמן ונתניהו.

חזרה לתיק 2000. במידה שהחוקרים המשיכו להקשיב לשיחות גם אחרי שהבינו שאינן קשורות לנושא החקירה, ויתרה מכך – כוללות חבר כנסת, הרי שבכך ביצעו האזנת סתר שלא כדין, עבירה שדינה מאסר של עד חמש שנים. למיטב ידיעתי, מעולם לא הוגש בישראל אישום בגין ביצוע האזנת סתר לא חוקית; ניצב מזרחי היה היחיד שהתקרב לכך, אבל כיוון שלא נמצאו ראיות לכך שהבין כי בפעולותיו ביצע האזנות לא חוקיות, וכיוון שלא פעל ממניעים זרים אלא לקידום החקירה, הסתפק היועמ״ש בהמלצה להעבירו מתפקידו.

בתיק 2000, מאידך, ברור שהחוקרים הבינו כי אסור להם להאזין לשיחות פרטיות של חבר כנסת. גם לא ניתן לטעון שבכך פעלו לקדם את חקירת הרו, חקירה בה נתניהו כלל לא היה מעורב. אם אלו העובדות, יש מקום לחקור את החוקרים בעבירה על חוק האזנת סתר, עבירה חמורה יותר מזו שלכאורה חשפו.

 

קרדיט לתמונה מימין: אתר ויקיפדיה, תמונה במקור מאתר הפייסבוק הרשמי של משטרת ישראל.