תכנית הערכות לאומית לכלום: השקר של שינוי האקלים הישראלי

רוצים לשמוע בדיחה?

הנה: תכנית ההיערכות הלאומית של ישראל לשינוי האקלים. או, כפי שכתוב באתר YNET: “תכנית ההיערכות הלאומית של ישראל לשינוי האקלים אושרה לאחרונה בממשלה לאחר תשע שנות מחקר וכתיבה. הבעיה היא שחסר בה דבר חשוב מאוד: מי ישלם עליה”.

הבעיה כמובן אחרת לגמרי – מה זה שינויי האקלים? מה הבעיה שמצריכה היערכות? האם מישהו הבחין באיזושהי בעיה? האם האקלים בארץ השתנה בכלל? האם חם יותר מאשר בעבר? אולי בקצת, אולי באיזו עשירית מעלה, האם מישהו הבחין בכך עד כה? אנו ארץ חמה ותמיד היינו. האם האקלים נעשה יבש יותר, מדברי יותר? לא! כמות המשקעים הממוצעת שיורדת בארץ לא השתנתה במאה השנים האחרונות.

האם יש שינויי אקלים כלשהם בארץ? לא. לא ככל שניתן ללמוד מכל המדדים שנמדדים על ידי השרות המטאורולוגי. אז על מה מדברים בכלל? שאלה טובה. אולי על השינויים הצפויים בעתיד? אולי. אבל מהם בדיוק השינויים הצפויים? מתי הם צפויים? ועד כמה הם צפויים? איש אינו יודע. ה- IPCC (גוף של האו”ם), האורים ותומים של שינויי האקלים, כותב במפורש שהמודלים האקלימיים הממוחשבים, שעליהם מתבססת התיאוריה של שינויי האקלים, לא מסוגלים לנפק תחזיות אזוריות, אלא תחזית כלל עולמית בלבד.

אז, לפני שהולכים “להיערך” ולפני שמכינים “תכנית היערכות לאומית” מן הראוי לשאול למה בדיוק להיערך. לפני שמחפשים פתרון לבעיה (כביכול) צריך להבין מה הבעיה. אף אחד לא הגדיר ולא מסוגל להגדיר. יכול להיות שבעתיד יהיה חם יותר ויכול להיות שלא, יכול להיות שיהיה פחות גשם (בצורת) ויכול להיות שיותר (שיטפונות). ויכול להיות שיהיה אותו דבר, כמו שהיה עד כה. אבל, לטענתם, חייבים שתהיה לנו “תכנית לאומית להיערכות” לכל מקרה שלא יהיה…

התכנית מדברת על יותר שנות בצורת וגלי חום יותר גבוהים בעתיד. מתי בעתיד? אולי בעוד 30 שנה… אולי בעוד 50 שנה… אין שום בסיס מדעי לתחזית הזאת. כאמור – תחזיות האקלים העולמיות (שהן בעצמן מפוקפקות) לא יכולות לספק תחזית אזורית (למשל – לאזור שלנו) ובטח לא ל- 30-50 שנה.

הבוקר אישרה הממשלה הצהרה לפיה “ההסתגלות לשינוי אקלים הינה תהליך ארוך טווח, הדורש מחויבות, תיאום וגמישות, על מנת להגיב למציאות המתהווה ולמידע חדש המגיע ממחקר מתמשך. המטרה היא כי על ידי יישום תכנית ההסתגלות וצעדי מדיניות, מדינת ישראל תגיע למוכנות גבוהה להשפעות של אקלים משתנה, תקטין את הסיכון הבריאותי, הסביבתי והכלכלי, ותמקסם את התועלות מתוך ההזדמנויות שיעלו”.

מילים כדורבנות, מילים של שבת… אין מאחוריהן שום תוכן. כמו כן, “לצורך ההיערכות לשינויי האקלים גיבשו….חמש מטרות-על: צמצום הפגיעות בנפש וברכוש ובניית חוסן כלכלי; נקיטת אמצעים להגדלת העמידות של המערכות הטבעיות; בנייה ועדכון בסיס הידע המדעי לצורך קבלת החלטות; חינוך, העלאת מודעות והנגשת ידע למקבלי החלטות ולציבור; השתלבות ישראל במאמץ הגלובלי, בהתאם למחויבותה, וקידום שיתופי פעולה אזוריים ובינלאומיים.”

שוב מילים ריקות. כל המטרות יפות, לא קשה להמציא מילים יפות. זה לא קשור בשום צורה לאקלים. בין השורות מרמזים מחברי הדו”ח לקשר המפוקפק עם שינויי אקלים לא ידועים: “הם החליטו להתמקד בצעדי מדיניות בגישת ‘ללא חרטה’, שאלו צעדים שיניבו תועלת גם אם שינויי האקלים החזויים לא יתרחשו במציאות”.

כלומר: הם החליטו להמליץ על דברים שטוב לעשות בין אם יהיו שינויי אקלים ובין אם לאו, כלומר להיערך לכל מקרה שלא יבוא – זה טוב להיערך לכל מקרה, לעשות מחקרים, לאגור ידע  – זה טוב. זה מה שאנו עושים תמיד, לא? מה לזה ולאקלים?

אחת ההמלצות הספציפיות הבודדות בדוח היא לשים דגש על אבטחת אספקת מים, כלומר להתפיל יותר מים. המלצה נהדרת – אבל מה זה קשור לאקלים? אנו חיים בארץ חצי מדברית שאספקת המים הטבעית שלה מוגבלת, ותמיד הייתה מוגבלת. הבעיה היא שהאוכלוסייה גדלה מפחות ממיליון תושבים לפני 100 שנה לסביבות 9 מיליון היום, ובזמן שתושבי הארץ התקלחו אולי פעם בשבוע או פחות אז, היום מתקלחים פעמיים ביום. רמת החיים עלתה ואיתה צריכת המים. בוודאי שאספקת המים בעייתית, שצריך לדאוג לכך, שדאגו לכך לפני שקמה הוועדה המכובדת ל”היערכות”, וטוב שמדרבנים את הממשלה לא להרפות ולדאוג גם בעתיד. כל זה לא קשור כלל לשינויי אקלים.

המלצה אחרת היא למשרד הבריאות לערוך רישומים מפורטים כדי לבדוק שמא עלתה התמותה כתוצאה מגלי חום. גם זו המלצה טובה, על משרד הבריאות לערוך רישומים מפורטים על כל מקרי התמותה בישראל, מכל הסיבות. זה יתרום, אולי, להורדת מקרי התמותה בכללם. מקרי תמותה הקשורים בחום חריג – מספרם בטל בשישים. הלוואי שלא תהינה לנו דאגות אחרות בתחום הרפואה חוץ מתמותה מגלי חום חריגים. שוב: לא קשור כלל לאקלים.

אז ישבו אנשים מלומדים תשע שנים וכתבו מסמך ארוך של 250 עמודים, מלא מילים של שבת וסיסמאות ריקניות, המטפלים בבעיה שלא ברור מהי. אשרי לנו וטוב לנו שיש לנו “תכנית היערכות לאומית”. בשנה הבאה, אי”ה, תהיה לנו גם תכנית חומש.

מאת יעקב