בחירת העורך

הרשומות של אלכס גרינברג

Avatar
אלכס גרינברג

דוקטורנט בחוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה באוניברסיטת תל-אביב ואנליסט לעניין גיאופוליטקה ומודיעין.