בחירת העורך

הרשומות של ענת בן חיים

ענת בן חיים
ענת בן חיים

בעלת תואר ראשון ביחסים בין לאומיים ומזרח תיכון ואסלאם מהאוניברסיטה העברית. עוזרת מחקר במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) בתכנית מחקר סוריה.