בחירת העורך

הרשומות של אריאל ליכטרמן

אריאל ליכטרמן
אריאל ליכטרמן

תלמיד ישיבת ההסדר הר עציון, פעיל ליברל וסגן יושב ראש ליברלים בזהות.

הבעיה האמיתית ב”תמונת המצב” של מרכז אדוה

18 פברואר
הדו"ח שפרסם לאחרונה מרכז אדוה בשם "תמונת מצב חברתית 2017", מהווה ביקורת נוקבת על מדיניותה הכלכלית של ממשלת ישראל. על אף טענתו החשובה כי הצמיחה הכלכלית בישראל הופכת להיות נחלתם של העשירונים העליונים בלבד, נראה כי הוא לוקה באשר לפירוט הקשרים הסיבתיים ונמנע מלהציע צעדי מדיניות חדשים.
 2 דקותהאננס כמשל: סחר חוץ ועיקרון היתרון היחסי

30 ינואר
חוק היתרון היחסי הוא מרכיב בסיסי בהבנת המשמעות הכלכלית של סחר חוץ. ניצול היתרון היחסי בצורה מיטבית הוא קריטי להצלחת המשק הישראלי, בין אם מדובר בייבוא ובין אם מדובר בייצוא. מסה קצרה על גידול האננס כמשל לשם הבנת ערכו של היתרון היחסי בסחר חוץ.
 3 דקותבין האמצעי ובין התכלית במדע הכלכלה

7 ינואר
בתוך הדיון הציבורי על הגישה הכלכלית הנכונה יותר, חשוב לאמץ את העקרון המדעי הבסיסי ביותר - ולעשות הפרדה ברורה בין הגישה הערכית לבין התפישה המציאותית, מבלי לוותר על אף אחת מהן.
 3 דקותפייק-ניוז: ארבעה מיתוסים כלכליים שמספרים לכם כל הזמן

2 נובמבר
לפני שסוקרים אירועים אקטואליים מזווית כלכלית, חשוב לוודא שיש בידינו את ההכרה בעקרונות הכלכליים הפשוטים ביותר. זו נשמעת משימה פשוטה, אך למעשה, שנים של דיס-אינפורמציה ופייק-ניוז מצד עיתונאים "מומחים" ופוליטיקאים, הפכו את המטלה הזו לקשה במיוחד. על כן, חשוב להפריך את השקרים עוד לפני שמתעסקים באמיתות.
 3 דקות