בחירת העורך

הרשומות של אביחי פלח

אביחי פלח
אביחי פלח

בן 27, בוגר תואר בתקשורת ופסיכולוגיה מאוניברסיטת אריאל.

טוויטר, קניה ווסט, והשמלה הסינית

22 מאי
שני מקרים שונים גרמו להמון 'לצאת בקלשונים' נגדם ברשת החברתית טוויטר, מה הקשר ביניהם - ומה אפשר ללמוד מהם לגבי מצב השיח הישראלי והשיוך הפוליטי-עדתי.
 דקה אחתמאבק הנכים: הרגשנות מעוותת את השיח

22 אוקטובר
השיח הישראלי על אודות החלטות, אשר נוגעת למרחב האזרחי והפוליטי בכלל, ולתקצוב מוסדות וקצבאות בפרט, נגוע בחוסר ענייניות וברגשנות יתר. אדם יכול להחזיק בעמדה שנובעת מרגש, אך כאשר הרגש הוא כל הטיעון אנחנו בבעיה.
 2 דקות