בחירת העורך

הרשומות של אבישי גרין

אבישי גרין
אבישי גרין

סטודנט שנה ג' בתוכנית פכ"מ וב'אמירים' רוח באוניברסיטה העברית.