בחירת העורך

הרשומות של רפאל בן לוי

רפאל בן לוי
רפאל בן לוי

דוקטורנט למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן. מחקרו עוסק בממשק בין ערכים ותפיסות עולם לבין חשיבה ביטחונית אסטרטגית והוא מחזיק בלוג בשם "חירות תחת האל".

שמרנות וחירות: מה ההבדל בין ליברליזם לבין שמירה על החירות?

19 מאי
למושג 'חירות' יש משיכה ערכית מיוחדת והוא עומד בבסיס המשטר הפוליטי המודרני. אלא, שבאותה מידה שאנו רוכשים כבוד לחירות, כך רבו הפירושים השונים הניתנים לה. כיום ניתן לראות פוליטיקאים, משני צידי המתרס, המזדהים כליברלים, אך לא תמיד ברור מהו הליברליזם? מהן גבולותיה של החירות? והאם בכלל יש הבדל בין ליברליזם לחירות?
 3 דקותבין מרקס, פרויד, השמאל החדש ורבי צדוק מלובלין: הרהורים על היחס בין רגשות לתבונה בטבע האדם

4 פברואר
השמאל החדש בנוי על מיזוג בין מרקס ופרויד, ולפיו, עיקר האדם נמצא ברגשותיו ויצריו האפלים ולא בתבונתו. התוצאה הפוליטית היא חוסר סובלות לדו-שיח רציונלי. האם בתפיסה העברית יש מענה לכך?
 5 דקות