בחירת העורך

הרשומות של בועז ארד

בועז ארד
בועז ארד

בועז ארד הוא מנהל מרכז איין ראנד בישראל.