בחירת העורך

הרשומות של דניאל קנר

דניאל קנר
דניאל קנר

סטודנט למשפטים ופילוסופיה באוניברסיטת תל אביב.

הרפובליקניזם החדש: ביקורת שמרנית

30 נובמבר
בשנים האחרונות אנו עדים לצמיחתו של זרם חדש-ישן במחשבה המדינית; זרם השואף לשחזר את תובנותיהם של הוגים רפובליקנים וליישמן באמצעות בניית תיאוריה פוליטית קוהרנטית, אשר תהווה תחליף רעיוני לעמדות הרווחות כיום.
 7 דקות