בחירת העורך

הרשומות של ד"ר אפרים פודוקסיק

ד
ד"ר אפרים פודוקסיק

מרצה בכיר במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית.
מפעל זיכרון השואה: הגיע העת לשינוי כיוון

11 יולי
דפוסי זיכרון השואה הקיימים עלולים לשרת את אויבי החופש ושונאי היהודים. הדרך לתקן את המצב היא לקשור את זיכרון השואה למאבק הכולל בטוטליטריות. הצעד הראשון יהיה הפיכת יד ושם למוסד לזכר קורבנות הטוטליטריות.
 5 דקות