בחירת העורך

הרשומות של איתן ישראלי

איתן ישראלי
איתן ישראלי

לומד לתואר ראשון בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה (פכ"מ) באוניברסיטה העברית.

בין אדם סמית’ לאפלטון: חלוקת העבודה בעושר העמים ובפוליטיאה

6 ינואר
חרף תרומתו העצומה של אדם סמית' להצדקת עקרון חלוקת העבודה, אין לחשוב שעקרון זה הוא פרי חידושו. לאורך אלפי שנים, חלוקת העבודה הוזכרה אצל הוגים רבים. כך, לדוגמה, כבר כ-2000 שנה לפני צאת ספרו, הועלה רעיון זה בפירוט על הכתב בידי אפלטון, בספרו 'פוליטיאה'.
 9 דקות