בחירת העורך

הרשומות של אלחנן חדד

אלחנן חדד
אלחנן חדד

ליברל וחובב היסטוריה.

פוליטיקת זהויות ופגניזם: מהרייך השלישי לימינו

29 יולי
התרחקות מערכים יהודו-נוצרים לעבר פגניזם, מיסטיות, סמליות ואמונות תפלות, מאפיינות את העוסקים בפוליטיקת זהויות. אלו מעדיפים לטשטש את האינדבידואל לטובת מסגרת שבטית סגורה. דוגמה מובהקת לכך ניתן לראות במאמצי הרייך השלישי, אך גם בתופעות עכשוויות.
 3 דקות