בחירת העורך

הרשומות של ערן בן יהודה

ערן בן יהודה
ערן בן יהודה

דתי, סוציאל דמוקרט, מאמין בשלום בתוכנו ועם שכנינו ופעיל חברתי בזירה הירושלמית.

להצביע בידיים ובכיסים: האלטרנטיבה לסטטוס קוו

24 יולי
הסטטוס קוו בין האורתודוכסיה לשאר פלחי האוכלוסייה היהודית בישראל כבר הפך לבלתי רלוונטי, אולם השינוי הפוליטי לא נראה באופק. מאמר זה סוקר את הצורך בשינוי הסטטוס קוו, ובדרכים בהן האזרחים יכולים להשפיע עליו למרות התנגדותם המושלים בשירותי הדת.
 3 דקות