בחירת העורך

הרשומות של עידן ארץ

עידן ארץ
עידן ארץ

חוקר ויועץ תקשורת ב"תחרות - התנועה לחירות בתעסוקה", פעיל וכותב ב"חופש לכולנו". בזמנו הפנוי מנסה להיות סטודנט מתפקד לכלכלה ולהיסטוריה.

ממוסר סובייקטיבי לחברתי: שלום ויציבות בחברה מרובת ערכים

19 יוני
עיסוק באידאולוגיה ובשינוי פוליטי וחברתי מזמין בהכרח עיסוק בשאלות של מוסר. רבים מאמינים כי בידם נמצאת הנוסחה הברורה והרציונלית לקביעת דרכי התנהגות נכונות, מבנה חברתי נכון או מוסר אובייקטיבי. במאמר זה אבקש להסביר מדוע בעיניי הם שוגים, ולא קיימת מערכת מוסר אובייקטיבית או "רציונלית". אפרט את ההשלכות ואתאר איך בכל זאת נוצר מוסר חברתי ומערכת של נורמות חברתיות.
 7 דקות