בחירת העורך

הרשומות של איתמר ברקו

איתמר ברקו
איתמר ברקו

סטודנט לתואר שני בכלכלת סביבה בפקולטה לחקלאות.