בחירת העורך

הרשומות של המכון לאסטרטגיה ציונית

המכון לאסטרטגיה ציונית
המכון לאסטרטגיה ציונית

המכון לאסטרטגיה ציונית (IZS) פועל לקידום וחיזוק אופייה היהודי ואופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל. חירויות אישיות, צדק וזכויות אדם הם מרכיבים אינטגרליים למערכת הערכים היהודית וערכים מרכזיים בצורת ממשל דמוקרטית. תכניות המכון לאסטרטגיה ציונית בתחומים של חוקה, דת ומדינה, חינוך וזכויות אדם, מקדמות מטרות אלה ומובילות שינוי חיובי עמוק בחברה הישראלית. www.izs.org.il

המקראה הלאומית ליברלית

12 יולי
בסרטון עמית מציג מחקר הצולל אל מקורות הלאומיות הליברלית. בתקופה בה הרעיון של מדינות לאום מוצג רבות כסותר את חירויות הפרט, חשוב לזכור שהתפתחות ההגות הלאומית הלכה יד ביד עם תפיסת עולם ליברלית. עם מציני, מיל ורנאן באירופה, ובשיח היהודי מז'בוטינסקי ועד וולצר, הלאומיות הליברלית מבוססת היטב רעיונית, ובעלת בשורה רלוונטית מאוד לחברה העכשווית. קישור למקראה המלאה בתגובה הראשונה.
 דקה אחתמאוסלו ועד היום – דו”ח מצב זכויות אדם

16 יוני
חצי יובל לאחר הסכמי אוסלו, איך הקמת הרשות השפיעה על תושבי יהודה ושומרון הערבים ועל התלות הכלכלית והחברתית שלהם במדינת ישראל? מחקר חדש זה של המכון סוקר במבט רחב שלוש סוגיות בתחום זכויות האדם ביהודה ושומרון: תעסוקת פלסטינים בישראל, טיפול בחולים פלסטינים בבתי החולים בישראל ותפקוד המעברים. המחקר בחן את המדיניות הישראלית בכל אחד מן הנושאים הנידונים ואת יישומה של מדיניות זו מאז הסכמי אוסלו ועד היום, במלאת כחצי יובל.
 דקה אחת