בחירת העורך

הרשומות של קרן לוי גנני - סניידר

קרן לוי גנני - סניידר
קרן לוי גנני - סניידר

דר' קרן לוי גנני סניידר חוקרת את השפעותיו של הסכסוך הישראלי-פלסטיני על מערכות היחסים בין קבוצות בחברה הישראלית בכלל, ועל עמדות הישראלים כלפי מבקשי מקלט ומדיניות מקלט בפרט.

גירוש פליטים, שואה, וחשיפה לאלימות: מחקר חושף השפעה של חשיפה לאלימות על עמדות במדיניות מקלט

7 מרץ
בסיר הלחץ בו אנו חיים, זכרונם של ששת המיליונים ודרך החתחתים שעברנו על מנת להקים מדינה יהודית, אינם בהכרח מתורגמים ליכולת הכלה כלפי פליטים ומבקשי מקלט באשר הם, כי אם להפך. השילוב של תחושת האיום בשל הסכסוך הישראלי-פלסטיני, יחד עם ההיסטוריה הטראומתית שבמרכזה השואה, חושפים קושי בהכלת מצוקותיו של האחר.
 2 דקותהשסע הדתי-חילוני: תובנות בין פסח ליום השואה

23 אפריל
רגע אחרי החג, המצווה עלינו לזכור את שהיינו, וכמה רגעים לפני זה המחייב אותנו לזכור את שעשו לנו, אולי עלינו לעשות בדיוק את זה. אולי עלינו להפסיק להקשיב לנביאי הזעם של שני המחנות ולהשמר מפניו של השסע החברתי העמוק שמאיים על כולנו, השסע הדתי-חילוני.
 2 דקות