בחירת העורך

הרשומות של מיכל אורובנו

מיכל אורובנו
מיכל אורובנו

קורבן לקורבנות

14 יוני
אנחנו חיים בתוך מציאות קיומית של קורבנות. אנחנו תלויים באחר ונתלים בו. הופכים אותו לקורבן ונהיים קורבן על ידיו. עד מתי ימשך המעגל וכיצד ניתן לשבור אותו?
 5 דקות