בחירת העורך

הרשומות של נדב פרלמן

נדב פרלמן
נדב פרלמן

תומך בשיטת קו ישר ותלמיד פילוסופיית האובייקטיביזם של איין ראנד. https://nadavhablog.wordpress.com/