בחירת העורך

הרשומות של רוני גורדון

רוני גורדון
רוני גורדון

סטודנט לתואר שני במסלול המחקרי בבית הספר לממשל ויחסים בין לאומיים באוניברסיטת תל אביב. מחקרו עוסק בפרספקטיבות האתיות והאפיסטמיות של הסכסוך הישראלי- פלסטיני, ונשען על המסורת הפילוסופית הקונטיננטלית בכלל והאסכולות הפוסט- סטרוקטורליסטיות בפרט. בנוסף, מומחה לפוליטיקה של רוסיה, המרחב הפוסט סובייטי ויחסי המערב מולה.