בחירת העורך

הרשומות של שרון חסון

שרון חסון
שרון חסון

קרית גתית בעיר הקודש, מלאת ניגודים, דוקטורנטית ימנית מוצהרת במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית ואוהבת אדם.

הרכבת הממשלה: קואליציית מיעוט היא לא מילה גסה

28 אפריל
עם בואו של שלב הרכבת הקואליציה, הגיע העת לשנות מעט את התרבות הפרלמנטרית הישראלית. לא יזיק להכניס לה קצת צבעים של פשרות בין קואליציה ואופוזיציה במקום כוחנות קואליציונית, ולהחליף את העדריות הקואליציונית בדיון מהותי על חוקים.
 3 דקות