בחירת העורך

הרשומות של יונתן סורוצ'קין

יונתן סורוצ'קין
יונתן סורוצ'קין

ראש מטה הליברלים בליכוד (יוני בלונדי).