בחירת העורך

#ספרות_מינוריתבין קפקא לאפלטון: אפולוגיה מינורית

, 21 אוגוסט
אחד הסיווגים הספרותיים המסקרנים ביותר של המודרנה הינו "הספרות המינורית" – ספרות השוליים, אשר באמצעות שימוש ייחודי במוטיב השפה, מעניקה את המקום לביטוי העצמי. בטור זה אנסה לבחון האם "המינוריות" הייתה איתנו כל הזמן, ופשוט לא שמנו לב לכך.
 3 דקות