בחירת העורך

#פוקולמה קשה לדבר מיניות בעברית פשוטה

, 13 אוגוסט
הסוד והקסם הקיימים במיניות לא יכולים להיות מפוענחים על-ידי השפה. עם זאת, הבנת הקשר הלשוני-תרבותי, פעמים רבות קשר של שתיקה, בין השפה העברית למיניות הוא בעל ערך לא מבוטל, שכן השפה היא ערוץ שימושי לתקשורת בינאישית, ההכרחית למיניות טובה. חננאל רוס מנסה להתיר את הקשר הגורדי הכרוך סביב המיניות, והדיבור והשתיקה שאופפים אותה.
 7 דקות