בחירת העורך

#שינויי_אקליםתכנית הערכות לאומית לכלום: השקר של שינוי האקלים הישראלי

, 1 יולי
הממשלה אישרה "תכנית חרום לאומית לשינויי האקלים". מחפשים פתרון לבעיה (לכאורה) שאיש אינו יודע מהי. האם קרה משהו לאקלים בישראל? האם צפוי שיקרה משהו? מה צפוי? מתי צפוי? כמה צפוי? איש אינו יודע, אבל חברי הוועדה מתפרנסים מזה כבר 9 שנים...
 3 דקות