בחירת העורך

#תנ”ך







ביקורת סרט: “סיפור אחר” של אבי נשר – עקידת יצחק פרטית על רקע מציאות ירושלמית

, 17 יוני
עקדת יצחק זכתה לפירושים רבים במהלך ההיסטוריה. סרטו של אבי נשר, "סיפור אחר", מציע לה פירוש מודרני: הורים הרוצים שבתם או בנם ילכו בדרכם ומוכנים לעקוד לשם כך. עקדות פרטיות אלו, מועצמות על רקע המציאות הירושלמית.
 4 דקות









ביקורת תיאטרון: “ספר דוד המלך” – בין קריאה ביקורתית לקריאה שטחית

, 23 מרץ
ביקורת המקרא תרמה ותורמת עוד רבות להבנתנו את התנ"ך בתור הספר הנצחי של העם היהודי. לאתגר את המסורת זה דבר מבורך, אך לא כל קריאה חתרנית היא בהכרח קריאה עמוקה. ביקורת תיאטרון על מחזה מאת רועי חן על פי ספרו של שטפן היים - "ספר דוד המלך".
 4 דקות